राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा रहेका नीतिगत अश्पटताहरु


– कार्यनीति नं १०.१.७ आर्थिक रुपले विपन्न अपाङ्गता भएका, आर्थिक रुपले विपन्न दलित र आर्थिक रुपले विपन्न दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाका लागि निःशुल्क प्रारम्भिक बालविकासको अवसर सुनिश्चित गरिनेछ भनिएको छ । के ती बाहेक अरुलाई यो तहको शिक्षा शशुल्क हो त ?

– कार्यनीति नं १०.९.१. कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा एकिकृत गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका शून्य जोड दुई (०+२) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयावधिभित्र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) वा आधारभूतसहितको माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १–१२) सम्म विस्तार गर्ने वा उच्च शिक्षाको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । यहां उच्च शिक्षा भनेको ) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयावधिभित्र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) वा आधारभूतसहितको माध्यमिक हो वा सांच्चिकै उच्च शिक्षा हो ?

– कार्यनीति नं १०.३०.१ मा सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । यहां सरकार भन्नाले तीनवटै सरकारलाई बुझाउछ वा संघीय सरकार मात्रै ?

– कार्यनीति नं. १०.३०.८ मा हालको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा नेपाल सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ भनिएको छ । यसबाट पहिलेदेखि अन्यायमा परेको भूगोल र तहलाई फेरि झन अन्याय त हुने होइन ?

– कार्यनीति नं १०.४०.३ मा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षकहरूको लागि राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा शिक्षक छनौट, आपूर्ति, विकास र उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । यो कति सम्भव र न्यायोचित छ ?

– कार्यनीति नं. १०.४०.३ दुर्गम र पातलो बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा ठूला बिद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ भनिएको छ । ठूला विद्यालय भन्नाले कस्ता विद्यालय भन्न खोजिएको हो ? माध्यमिक तहका विद्यालय वा धेरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय ? के थोरै विद्यार्थी भएका माध्यमिक तहका कक्षामा पनि बहुकक्षा शिक्षण सम्भव हुन्छ र ?

 

(शिक्षाविद जितवहादुर शाहले तन्नेरी चासाे सुर्खेतकाे नीतिगत छलफल कार्यक्रममा राखेकाे कार्यपत्रबाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!